Kontakt

 

“KOMMET” S.C. Marzena, Marek, Maciej Kwiatkowscy

ul. Mydlarska 2,  04-690 Warszawa

Biuro: Marzena Kwiatkowska          tel. 602-172-735     biuro@kommet.pl
Dyrektor techniczny: Maciej Kwiatkowski    tel. 602-379-886     mkwiatkowski@kommet.pl
Konstruktor-Technolog: Paweł Katana tel. 664-002-404     pkatana@kommet.pl
Konstruktor-Technolog  Dominik Struss  tel. 690-198-480       dstruss@kommet.pl