CONTACT US

“KOMMET” S.C. Marzena, Marek, Maciej Kwiatkowscy

ul. Mydlarska 2 Street 04-690 Warsaw

 

Biuro                                     Marzena Kwiatkowska   tel. 602-172-735     biuro@kommet.pl
Dyrektor techniczny            Maciej Kwiatkowski       tel. 602-379-886     mkwiatkowski@kommet.pl
Konstruktor-Technolog       Paweł Katana                 tel. 664-002-404     pkatana@kommet.pl